Arbejdstilsynets vejledning

STOFFER OG MATERIALER – C.0.1

Her er et lille uddrag fra arbejdstilsynets "Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer". Den viser værdierne for nogle af de gasser, som frigives ved brug af lasere på forskellige substrater.

Grænseværdier for stoffer og materialer

Grænseværdier for eksponering
ppm
mg/m3
anmærkninger
Benzen 0,5 1,6 EHK
1,3 Butadien 10 22 K
Formaldehyd 0,3 0,4 LK
Methylmethacrylat 25 102 EH
Phenol (karbolsyre 1 4 EH
Cresol, alle isomere 5 22 EH
Toluen 25 94 EH
Hydrogenchlorid (klorbrinte) 5 7 EL
Carbonylchlorid (phosgen) 0,02 0.08 E
Methylamin 5 6,4 H
THF(tetrahydrofuran) 50 148 EH

E betyder, at stoffet har en EF-grænseværdi.

L markerer, at grænseværdien er en loftværdi, som ikke på noget tidspunkt må overskrides.

H betyder, at stoffet kan optages gennem huden.

K betyder, at stoffet anses for at kunne være kræftfremkaldende.

 

Det er vigtigt at forstå, at dette kun er en del af bekendtgørelsen. Den fulde tekst kan findes her:

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/g/sam-graensevaerdier-for-stoffer-og-materialer.aspx
     nr. 507 af 17. maj 2011, som trådte i kraft den 31. maj 2011

           https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=136417

        og

     nr. 1134 af 1. december 2011,som trådte i kraft den 16. december 2011.

          https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139131    

 

1.3. Lovgrundlag

Ifølge Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) er stoffer og materialer, der er optaget i Arbejdstilsynets liste over grænseværdier og dens bilag, bl.a. omfattet af bekendtgørelsens regler om substitution.

Substitution vil sige, at farlige stoffer og materialer ikke må bruges, hvis de kan erstattes med et ufarligt, et mindre farligt eller et mindre generende stof eller materiale.

Derudover stiller lovgivningen følgende krav:

– Sundhedsskadelige eller eksplosive luftarter samt røg, damp, stærk hede eller stank,

som udvikler sig i enkelte arbejdsrum eller i dele af bedrifter, skal så vidt muligt

fjernes på udviklingsstedet og hindres i at trænge ind i andre arbejdsrum.

– Hvor sundhedsskadelig forurening af luften ikke kan undgås, skal der træffes enhver

mulig foranstaltning til beskyttelse af de ansatte.

– Unødig påvirkning fra farlige stoffer og materialer skal undgås. Påvirkning fra stoffer

og materialer under arbejdet skal derfor nedbringes så meget, som det er rimeligt

under hensyntagen til den tekniske udvikling. Fastsatte grænseværdier skal overholdes.

 

Unikt for Universal Laser

 • Universallaser 1-touch-laser-photo1-Touch Laser Photo™

  ...gør alle fotografier egnede til laser gravering. Vælg materialet og 1-Touch Laser Photo™ vil afgøre hvilke instillinger der er optimale og vælge den ideelle power og hastighed. Derefter graveres billedet ved et tryk på en knap Se video...  Se demo video...

 • hpdfoHPDFO™

  ...optikken fokuserer laserstrålen i et meget mindre brændpunkt. Det giver et skarpere billede og en finere tolerance. Samtidig giver det mulighed for direkte mærkning af flere metaller uden brug af mærkningspasta og lignende.

 • laser-interfaceLaser Interface+™

  Verdens mest avancerede og fleksible laser driver til materialebearbejdning. Laser Interface+™ er en materialebaseret printer driver der giver dig valget mellem automatisk eller manuel kontrol over alle systeminstillinger. Kombineret med Universal Control Panel (UCP), giver det fuldstændig kontrol.

 • multi-wavelengthMultiwave

  Den nye multi bølgelængde teknologiplatform udnytter de nyeste laser kilder til at behandle materialet.

  PLS6MW kan udstyres med 1,06μ, 10,6μ og 9,3μ lasercartridges Se video...

 • superspeed SuperSpeed™

  ....sender to uafhængige laserstråler, fra hver sin Laser cartrigde, ned på emnet således at hastigheden fordobles ved raster gravering.

 • pass-through Ægte Class4 med gennemløb

  Den alsidige ILS platform er designet til gennemløb således at den kan tage meget lange emner eller materiale i ruller Se video...

 • superspeedDual Laser Configuration

  ...giver mulighed for at sammenkoble to laser cartridges til at give en enkelt laserstråle for ekstra power og fleksibilitet. PLS6.150D, PLS6.150D (med SuperSpeed™), ILS9.75 og ILS12.75 er alle klar til Dual Laser Configuration. Se video...

 • rapid-reconfigurationRapid Reconfiguration™

  Alle Laser cartrigdes er pre aligned fra fabrikken så de er klar til at montere i laseren, uden nogen form for justering og kalibrering. Se video...

ulsbadge

Ingeniørfirmaet Finn R. Jacobsen ApS • Laurentsvej 28 • 2880 Bagsværd • Tlf: +45 4444 0488 • Fax: +45 4444 0715 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Website Security Test